Teknik Etkileşim Analizi

Doğal / yapay manialar ve rüzgar enerji santrallerinin haberleşme, seyrüsefer ve radar sistemlerinde oluşturabileceği etkilerin belirlenmesi amacıyla; Doğrudan Görüş Hattı Analizi, Yayılım Analizi, Alıcı-Verici Hattı Analizi, Radar Çözünürlük Hücresi Analizi, Performans Değerlendirme Analizi, Tespit Performansı Analizi vb. analizler uygulanmakta ve modellenen elektronik sistemlere etkileri raporlanmaktadır. Bu kapsamda, 2011 yılından itibaren 735 yatırımcı için analiz ve raporlama faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

detaylar için tıklayınız...Sistem ve Analiz Modelleme

Analizi yapılacak radar, telsiz veya pasif dinleme gibi her türlü elektronik sistemin donanımsal (anten ışıma örüntüsü, ... vb.) ve/veya yazılımsal (sinyal işleme, ... vb.) bileşenlerinin gerçeğe uygun şekilde benzetimi yapılmaktadır. Bu kapsamda, modellenen elektronik sistemlerin çalışma prensiplerine uygun performans ve değerlendirme analizleri gerçekleştirilmektedir.

detaylar için tıklayınız...Hedef Sınıflandırma

Radar, sonar veya optik algılayıcılara ait ölçümsel ve/veya sentetik menzil profilleri ve mikro-Doppler verilerinden çıkartılan çeşitli öznitelikler ve farklı sınıflandırıcı yapıları (istatistiksel, derin öğrenme vb.) kullanılarak kara (tank, füze rampası vb.), hava (İHA, helikopter, uçak vb.) veya deniz (balıkçı, kargo, firkateyn vb.) platformlarının sınıflandırma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen yüksek frekans iz kestirim yazılımı (RASES) kullanılarak hedef sınıflandırma faaliyetlerine girdi sağlayacak sentetik veri kütüphanesi oluşturulmaktadır.

detaylar için tıklayınız...Radar Kesit Alanı

TÜBİTAK bünyesinde yerli olarak geliştirilen iz kestirim yazılımı (RASES) ile Fiziksel Optik, Seken Işın Yöntemi ve Fiziksel Kırınım Teorisi gibi yüksek frekans yaklaşımları kullanılarak radar kesit alanı hesaplama ve azaltımı, menzil profili oluşturma, ters yapay açıklıklı radar görüntüleme ve zaman-frekans analizleri yapılmaktadır.

detaylar için tıklayınız...