Hakkımızda

RAPSİM (Radar Performans ve İz Analiz Merkezi), rüzgar türbinlerinin, askeri ve sivil elektronik sistemlerin performansları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve incelenmesi maksadıyla 1 Mart 2011 tarihinde TÜBİTAK - BİLGEM bünyesinde kurulmuştur.
Elektromanyetik teori, sayısal işaret işleme, haberleşme sistemleri ve yazılım tasarımları üzerinde uzmanlaşmış ekibi sayesinde RAPSİM, radar, seyrüsefer ve haberleşme prensibi ile çalışan birçok elektronik sistemi, sayısal harita altyapısının sağladığı arazi karakteristiği ve sistem çalışma parametrelerini de göz önünde bulundurarak modellemekte ve benzetimlerini gerçekleştirmektedir. Yüksek doğruluklu mühendislik yaklaşımı esas alınarak yürütülen modelleme ve benzetim süreçleri, yüksek-seviyeli görsel arayüzler ve otomatik raporlama araçları ile desteklenen, açıklayıcı ve esinlendirici çıktılar üretmeyi amaçlamaktadır.Gelişimini sürekli olarak sürdürmeyi amaçlayan bir personel profili ve teknolojik altyapı sayesinde, RAPSİM Laboratuvarı, havacılık, denizcilik ve yenilenebilir enerji gibi sahalarda elektronik sistem modelleme ve teknik etkileşim analiz yaklaşımları üzerine başlıca askeri ve sivil müşteri/paydaşlarına yüksek güvenirlikli çözümler ve hizmetler sunmayı görev edinmiştir.


RAPSİM Laboratuvarı, TÜBİTAK BİLGEM kurumsal çatısı altında, savunma sanayi odaklı uygulama odaklı uygulama alanlarında uluslararası yetkinliğe ve etkinliğe sahip bir laboratuvar olmayı hedef edinmiştir.


Genel Kurmay Başkanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Araştırma Merkezi Komutanlığı, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı(TUSAŞ), ASELSAN A.Ş., Res Yatırımcıları, Tersaneler.