Radyolink Sistemleri için Fresnel Analizi

Sayısal ve analog radyolink sistemleri için gerçekleştirilen Fresnel Analizi kullanılarak, radyolink sistemlerinin verici ve alıcı uçları arasında sinyalleşmenin yoğun olarak gerçekleşeceği Fresnel bölgesinin herhangi bir doğal veya beşeri yapı sebebiyle kesilip kesilmediği kontrol edilebilmektedir.

3 Boyutlu GörüntülemeSayısal Haberleşme Sistemleri için Ortalama Bit Hata Olasılığı Analizi

Ortalama Bit Hata Olasılığı (OBHO) Analizi, sayısal modülasyon tekniklerini kullanan SSR (İkincil Arama Radarı) veya IFF (Identification Friend or Foe/Dost Düşman Tanımlama) sistemleri, sayısal Yer-Hava (Ground-Air (GA)) telsiz sistemleri, sayısal radyolink sistemleri, hücresel haberleşme sistemleri ve sayısal televizyon (digital video broadcasting (DVB)) sistemlerinin, gerçek-dünya uygulamalarındaki OBHO performanslarının gözlemlenmesi noktasında gerçekçi bakış açıları sağlayarak, sistem ve/veya platform kurulum/işletme noktalarında etkin çözümler sunmaktadır.

3 Boyutlu GörüntülemeKapsama Alanı Tespiti

RAPSİM benzetim ortamında, elektronik sistemlerin kapsama alanları, 360 derecede optik ve elektromanyetik olarak hesaplanabilmektedir.Kapsama Alanı Tespiti yeteneği, yeryüzü üzerinde bulunan herhangi bir konumun veya objenin, bir elektroniksistemin;

  • Optik Doğrudan Görüş Hattı (Line of Sight, LOS)
  • Elektromanyetik Doğrudan Görüş Hattı (EM-LOS)
  • Yansıma, atmosfer, kırılma ve kırınım etkilerini kapsayan elektromanyetik yayılım modeli ile elde edilen Yayılım Kapsama Alanı (Propagation Coverage)içerisinde bulunma durumunun belirlenmesine olanak sağlamaktadır.